Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/10/2010

  законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 002-02-36, внесен от Министерския съвет на 01.10. 2010 г.


  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 7 октомври 2010 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, внесен от Министерския съвет.
  Законопроектът беше представен от Искра Славчева – директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане” в Националната агенция за приходите.
  Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите е подписана на 22 март 2010 г. в Доха.
  Държавата Катар е международен финансов, търговски, транспортен и енергиен център с богат стоков пазар, свободни капитали и търговия с енергоносители. Във връзка с това Катар се ориентира към политика на износ на капитали и се явява перспективен партньор и потенциален крупен инвеститор за българската икономика.
  Действието на Спогодбата ще насърчи преките инвестиции в двете държави. Ще се създадат реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за местните лица и на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава и да работят под различни правни форми – извънтрудови или трудови правоотношения.
  След представяне на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, № 002-02-36, внесен от Министерския съвет.

  София, 13 октомври 2010 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  МЕНДА СТОЯНОВА


  Форма за търсене
  Ключова дума