Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/03/2011

  законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 154-01-23, внесен от н.п. Иво Димов и група народни представители на 24.02.2011 г.
  На заседание, проведено на 10 март 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен от н.п. Иво Димов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха Владислав Горанов – заместник-министър на финансите и Иван Еничаров – н-к отдел в дирекция „Държавно юрисконсулство” в Министерство на финансите.
  Законопроектът беше представен от н.п. Иво Димов.
  Със законопроекта се предлага държавното предприятие „Държавна парично-предметна лотария” да се преобразува чрез вливане в държавното предприятие „Български спортен тотализатор” при условията на универсално правоприемство. Реализирането на тази промяна ще доведе до функционирането на единен държавен хазартен оператор, с което ще се намалят преките разходи за издръжка на дейността и ще се повиши печалбата от основната дейност на държавния хазартен оператор. Предложената промяна е и една от мерките в приетия от Министерския съвет План за изпълнение мерките за оптимизация на държавната администрация.
  С § 2 от законопроекта се ограничава размера на плащанията на печалби в брой от 30 000 лв. на 15 000 лв., което е във връзка с приетия Закон за ограничаване на плащанията в брой.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 16 народни представители, „Въздържали се” - 6 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта, № 154-01-23, внесен от н.п. Иво Димов и група народни представители на 24.02.2011 г.

  София, 11 март 2011 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума