Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/06/2011

  ДОКЛАД

  по законопроект № 154-01-55 за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен от н.п. Таня Димитрова и група народни представители
  на 10 юни 2011 година
  На заседание, проведено на 17 юни 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен от н.п. Таня Димитрова и група народни представители на 10 юни 2011 година.
  На заседанието присъстваха: Атанас Кацарчев – член на Управителния съвет на БНТ, следните членове на СЕМ: Георги Лозанов, София Владимирова и Анна Хаджиева.
  Законопроектът беше представен от н.п. Таня Димитрова.
  Изменението цели:
  - Осигуряване на достъп до програмите, независимо от използваната технология, поради това, че действащото нормативно регламентирано технологично ограничение възпрепятства най-ефикасните средства на разпространение на сигнала и достъпа до програмите на БНТ и БНР;
  - Необходимост от равнопоставеност между програмите и териториалния им обхват;
  - Даване възможност въвеждане на действащия на пазара нов сегмент „продуктово позициониране” и за БНТ, който до момента е изключен. На развитите медийни пазари продуктовото позициониране е предпочитан начин за рекламиране, поради факта, че е по-добре възприето от зрителите и не нарушава целостта и естетическите качества на програмите.
  Стандартният начин на рекламиране познат на българския пазар е чрез т.нар. рекламни спотове, групирани в общи рекламни блокове, които се излъчват в прекъсванията или между предаванията на програмата на една телевизия.
  Продуктовото позициониране е разрешено в много държави от ЕС, включително и за обществените радио и телевизионни услуги. Телевизионната програма, която се закупува от тези държави съдържа продуктова реклама, която е включена още при заснемането на самите филми или сериали. Неразрешаването на продуктова реклама на българските обществени медии, ги поставя в неравностойно положение спрямо техните конкуренти на националния и общия Европейски пазар.
  Също така присъствието на продуктова реклама би позволило произвеждане на български програми с по-високо качество, на по-ниска цена, в това число програми на независими продуценти и филмови продукции.
  БНТ е поставена да изпълнява обществената си функция при крайно ограничен, под критичния минимум, финансов ресурс. Предоставянето на възможност за създаване на условия за допълнително финансиране, във функция от качеството на предаванията на БНТ е най-доброто възможно решение както за насърчаване на развитието на телевизията, така и за постигане на съответно качество. Ограничените възможности на Държавния бюджет за настоящата и следващата три години да финансира дейността на телевизията повдига въпроси, свързани не само с ролята на телевизията, но и с начина на постигане на целите на телевизията - като мястото, ролята, и функцията на БНТ в обществото.
  Продуктовото позициониране в предаванията на БНТ ще спомогне за създаване на по-качествена продукция, по - добри правила за стимулиране на служителите и на външните предавания.
  По законопроекта се проведе обширна дискусия, по време на която повечето от членовете на комисията изразиха становището, че направените предложения дават възможност БНТ да генерира допълнителни приходи в условията на ограничаване на публичните разходи и в условията на невъзможност за допълнително финансиране, като по този начин ще подобри финансовото си състояние.
  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За"- 17 народни представители, „Въздържали се" – двама, без „Против".
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен от н.п. Таня Димитрова и група народни представители.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума