Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/07/2011

  Д О К Л А Д

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 154-01-64, внесен от н.п. Меглена Плугчиева на 21.06.2011 г.
  На заседание, проведено на 7 юли 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за допълнение на Закона за семейни помощи за деца, внесен от н.п. Меглена Плугчиева.
  На заседанието присъстваха Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика и Нина Мутафова- главен експерт в дирекция „Социално включване” в Министерството на труда и социалната политика.
  Законопроектът беше представен от н.п. Меглена Плугчиева.
  Със законопроекта се предлага в обхвата на еднократните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година, към майките студентки в редовна форма на обучение да се добавят и майките докторантки.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което представителите на Министерството на труда и социалната политика изясниха, че и в настоящия момент майките докторантки получават такива еднократни помощи, тъй като техния статут е еднакъв със статута на студентките, поради което не е необходима законодателна промяна. Около това становище се обединиха и членовете на комисията.
  След обсъждането на законопроекта се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „За” – 3 народни представители, „Въздържали се” - 13 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 154-01-64, внесен от н.п. Меглена Плугчиева на 21.06.2011 г.

  София, 7 юли 2011 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума