Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
15/03/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д


  по законопроект за Националната политика за младежта, № 254-01-26, внесен от н.п. Ивелин Николов и група народни представители на 29.02.2012 година
  На заседание, проведено на 15 март 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за Националната политика за младежта, внесен от н.п. Ивелин Николов и група народни представители.
  На заседанието присъстваха:
  Петя Евтимова – заместник-министър на образованието, младежта и науката и Росица Спасова – н-к отдел в дирекция „Държавни разходи” в МФ.
  Законопроектът определя възрастта на лицата, които ще влязат в обхвата на закона: долна граница за мерки за развитие на младежта – 14 години; мерки за социално включване – от 18 до 29 години и мерки за приобщаване на младите хора до 35 години.
  С оглед компетентността на Комисията по бюджет и финанси беше обсъдена възможността за създаване на специални финансови фондове.
  Представителите на Министерството на финансите и на Министерството на образованието, младежта и науката изразиха становището, че създаването на обособени фондове като отделна административна единица в системата на съответния първостепенен разпоредител, за финансирането на определени дейности ще усложни бюджетния процес и ще доведе до допълнителни административни разходи за неговата издръжка. Това би могло да бъде част от програмния бюджет на Министерството на образованието, младежта и науката.

  След приключване на разискванията по законопроекта се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „Въздържали се”- 14 народни представители, без “За” и „Против”.

  Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за Националната политика за младежта, № 254-01-26, внесен от н.п. Ивелин Николов и група народни представители на 29.02.2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИННАСИ:  МЕНДА СТОЯНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума