Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Обществен съвет към Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения
1. Национално представителство на студентските съвети
- Ангел Георгиев;
2. Гражданско сдружение „Днес”
- Анжелика Цокова;
3. Национален алианс за работа с доброволци в България
- Вера Кирилова;
4. Фондация „Екология, спорт, здраве”
- Веселин Сотиров;
5. Институт за социална интеграция
- Галина Асенова;
6. Граждански форум „Промяна”
- Георги Георгиев;
7. Национална Социална Общност;
- Диана Димитрова;
8. НКЦ „Време е”
- Добрина Алексиева;
9. Национален форум „Обединение”
- Иван Стамболиев;
10. Национален младежки форум
- Илина Мутафчиева;
11. Инициативен родителски комитет
- Ирина Абаджиева – Репуц;
12. Асоциация на българските пенсионери
- Костадин Недев;
13. Координационен съвет „България – Русия“
- Константин Пеев;
14. Център за психологически изследвания
- Людмил Велчев;
15. Фондация „Обща кауза“
- Людмила Георгиева;
16. Асоциация за балканско сътрудничество
- Мария Асими;
17. ГИСДИ
- проф. Михаил Мирчев;
18. Фондация „Безопасни улици от Валя”
- Михаил Попов;
19. КНСБ
- Николай Недев;
20. Национално обединение за граждански контрол върху институции
- Нина Георгиева;
21. Коалиция на протеста
- Нина Гергова;
22. Гражданско сдружение за защита на гражданите
- Патриция Кирилова;
23. Институт за модерна политика;
- Петър Кичашки;
24. Граждански комитет „Равни пред закона“
- Светослав Николов;
25. Гражданско движение „Свободни! Можещи! Силни!”
- Спас Колев;
26. СБЖ Форум „Граждански контрол”
- Сребрина Хашъмова;
27. Фондация „За подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията”;
- Стилян Иванов;
28. Българска стопанска камара
- Таня Желязкова - Тея;
29. Форум „Граждански контрол”
- Д-р Христо Мазнейков;
30. Български Будители
- Цвете Борисова;
31. Европейска организация за защита на човешките права – България
- Румяна Дечева;
- Стоил Цицелков;
- Ивайло Цонев.
Забележка: От Европейската организация за защита на човешките права – България ще участва по един представител на ротационен принцип съобразно разглежданите теми.