Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
12/03/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-27/12.03.2013 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 302-02-9, внесен от Министерски съвет на 08.03.2013 г.

  На свое извънредно заседание, проведено на 12 март 2013 г. Комисията по правни въпроси разгледа и обсъди Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 302-02-9, внесен от Министерски съвет на 08.03.2013 г.

  Законопроектът беше представен от г-н Пламен Славов - главен експерт в дирекция "Правна" в Министерството на образованието, младежта и науката.
  Министерският съвет с решение от 2012 г. е приел План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.
  Една от предвидените мерки е преминаването на услугата по легализация на образователни документи от Министерството на външните работи към Министерството на образованието, младежта и науката.
  Като по този начин ще се облекчат процедурите по легализация и предконсулската заверка, извършвана от Министерството на образованието, младежта и науката, и самата легализация, извършвана от Министерството на външните работи, ще се изпълняват от едно ведомство.
  Към настоящия момент дейностите по заверка на образователни документи с удостоверение „Апостил” се извършват от Министерството на външните работи. Следва да се направи допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн. ДВ, бр. 47 от 2000 г.) за да стане Министерството на образованието, младежта и науката компетентен орган, който легализира документи и поставя „Апостил”, а Република България трябва да нотифицира за това допълнение чрез Министерството на външните работи депозитаря на конвенцията.

  След проведената дискусия, с 19 гласа „за” без против и „въздържал се”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, № 302-02-9, внесен от Министерски съвет на 08.03.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:


  ИСКРА ФИДОСОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума