Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Разпределени законопроекти
Законопроект за горите, 002-01-89 от 11/10/2010 г.
Законопроект за ландшафта, 254-01-20 от 22/02/2012 г.
Законопроект за младежта, 202-01-11 от 10/02/2012 г.
Законопроект за туризма, 202-01-36 от 28/06/2012 г.