Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
E-mail: kms@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 322-324
Телефон: 02 980 52 58; Факс: 02 988 51 80
Вергиния Бойчева - гл. специалист