Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
21/07/2011, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Представяне и обсъждане на законопроект за управление на отпадъците, № 102-01-50, внесен от МС.
2. Представяне и обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, № 102-01-48, внесен от МС.
3.Представяне и обсъждане на законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., № 102-02-17, внесен от МС.
Форма за търсене
Ключова дума