Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ НАСТОЯВАТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЗОНАТА ШЕНГЕН
16/02/2011
Съвместно заседание проведоха на 16 февруари в градовете Русе и Гюргево Kомисията по външна политика и отбрана на Народното събрание, ръководена от председателя г-н Доброслав Димитров и Комисията по външна политика на Камарата на депутатите в парламента на Румъния, с председател г-н Атила Короди.

На заседанието бе обсъдена и приета с единодушие Съвместна политическа декларация*, в която се изразява пълната готовност и политическа воля на двете съседни държави за едновременно присъединяване към зоната Шенген. В документа се акцентира върху целта на София и Букурещ решението за включването им в зоната да бъде постигнато по време на Унгарското председателство на ЕС.

„България и Румъния няма да приемат разширения на изискванията извън оценката на прилагането на законодателството относно Шенген, такова каквото е дефинирано в Анекс II от Договора за присъединяване към Европейския съюз”, се казва в декларацията.

Председателят на КВПО г-н Доброслав Димитров заяви по време на дискусията, че двете държави трябва да бъдат оценявани по същите изисквания, по които са приети останалите страни при последното разширяване на Шенген през 2007 г. Той коментира, че традиционно добросъседските отношения между България и Румъния са отлична основа на политическото сътрудничество между двете комисии, което ще продължи и занапред с различни инициативи. „Всички наши стратегически намерения ще бъдат по-успешни, ако прилагаме съвместни дипломатически действия”, заяви от своя страна г-н Атила Короди.

В рамките на заседанието бе дискутирана и темата за Дунавската стратегия като инструмент за регионално развитие и привличане на инвестиции. Двете съседни държави трябва да поставят на дневен ред пред европейските институции и проблема с ромското население, тъй като според парламентаристите той вече излиза от регионалните рамки и се превръща в общоевропейски.

На заседанието присъстваха посланиците от т.нар. Тройка на ЕС в двете страни, посланиците на Румъния в България и на България в Румъния, кметовете и областните управители на Русе и Гюргево и съответните погранични административни райони.