Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
ДОКЛАДЧИКЪТ ПО „ШЕНГЕН” Г-Н КАРЛУШ КОЕЛЮ СЕ СРЕЩНА С ДЕПУТАТИ ОТ КВПО И КЕВКЕФ
23/02/2011
Докладчикът по „Шенген” в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейският парламент г-н Карлуш Коелю разговаря днес с български парламентаристи. Срещата бе по покана на председателите на Комисията по външна политика и отбрана г-н Доброслав Димитров и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове г-жа Моника Панайотова и се проведе от 11.00 часа в зала „Запад” на Народното събрание.

В експозето си г-н Доброслав Димитров открои три акцента по темата за българското присъединяване към зоната Шенген. Той подчерта, че българското правителство осъзнава в пълна степен важността на опазването на външната граница на ЕС, която е и наша държавна граница, и се отнася с висока степен на отговорност към тази задача.

На второ място той посочи, че ако сега при вземането на решението за присъединяването на България и Румъния, се приложат различни от предварително установените договорни условия и изисквания, това би довело до нежелателен прецедент в процеса на вземане на бъдещи решения от страна на евроинституциите към всяка отделна държава-членка. В заключение г-н Доброслав Димитров открои факта, че всички политически партии в България са се обединили около каузата за включването ни в Шенген и работят единно по покриването на всички критерии.

Заместник-председателят на КВПО г-н Ангел Найденов също се присъедини към тезата, че българските институции са подготвени по техническите критерии и въпреки трайното впечатление за двоен стандарт от страна на европейските ни партньори, няма да се допусне демотивиране в работата им.
Гостът изрази положителната си оценка за постигнатото от нашата страна. Г-н Коелю категорично се обяви против двойните стандарти при вземането на решения от страна на органите на ЕС. „Не може и не трябва да има едни правила за страните в и други – за страните извън Шенген”, заяви той. Той сподели, че всички експерти, посещавали нашата страна в процеса на мониторинг на подготовката по включването ни в Шенген, са му докладвали, че са впечатлени от техническата готовност на България. Като се обяви за по-тясно сътрудничество между националните парламенти и Европейския парламент, той изрази надежда, че честите противоречия между ЕП и останалите евроинституции няма да намерят израз при вземането на решението за присъединяване в най-скоро време на България и Румъния към шенгенското пространство.