Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
01/09/2010

  Законопроект за ратифициране на Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, № 002-02-31, внесен от Министерския съвет на 30.07.2010 г.
  На редовно заседание, проведено на 1 септември 2010 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Временното споразумение с Кот д'Ивоар е част от процеса на договаряне, свързан с целите на споразуменията за икономическо партньорство (СИП), определени в Споразумението от Котону, и преговорните насоки за СИП с държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, приети от Съвета на 12 юни 2002 г. Споразумението е част от преговорите със страните от региона на Западна Африка, който включва Икономическата общност на Западна Африка (ECOWAS) и Мавритания. Документът е договорен е през декември 2007 г. заедно с почти идентично споразумение с Гана. Двете споразумения целят да предотвратят влошаването на износа на тези страни за ЕС след изтичането на търговските договорености на Споразумението от Котону. От друга страна, се осигурява допълнително време за договаряне на всеобхватно СИП, което да включва всички страни от Западна Африка и което да съдържа разпоредби относно търговията с услуги, инвестиции и правилата, свързани с търговия.

  До приключването на преговорите за всеобхватното регионално СИП почти всички страни от региона на Западна Африка ще продължат да се ползват от безмитен достъп до пазарите на ЕС по силата на преференциите в рамките на Инициативата „Всичко-освен-оръжия” за най-слабо развитите страни. Само Нигерия, която не е сред най-слабо развитите страни, се ползва от Общата система за преференции на ЕО.
  Държавите-членки на ЕС, като страни по Споразумението, следва да го ратифицират в съответствие с вътрешните си процедури.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана единодушно прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Временното споразумение за икономическо партньорство между Кот д'Ивоар, от една страна и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна.
  Форма за търсене
  Ключова дума