Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
15/12/2011 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, № 102-02-30, внесен от Министерския съвет на 02.12.2011 г.
  На редовно заседание, проведено на 15 декември 2011 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно представените от вносителя мотиви, Споразумението регламентира основните принципи, процедури и условия за провеждане на операциите по Air Policing. Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. В програмата е предвидено държавите по пътя на двустранни споразумения да уредят въпросите по изпълнение на съответните трансграничните операции, които засягат техни суверенни права.

  Сред водещите принципи при изпълнение на тези операции са зачитането на националния суверенитет на двете държави и пропорционалност на силата, прилагана срещу прихванатото въздухоплавателно средство. Със споразумението се определят и националните органи, които имат правомощия при разрешаването на тези операции и тяхното провеждане. Според вносителя, целта е да се създаде и гарантира ефективна и оперативна система от органи и механизми, които да са адекватни от гледна точка на време за действие и експертиза на възникващата ситуация по охрана на въздушното пространство.

  Предвид своя военнополитически характер, както и с оглед установяването на правомощия на български длъжностни лица по разрешаване на операции от съюзнически въоръжени сили, свързани с употреба на въоръжение, споразумението подлежи на ратифициране от Народното събрание със закон.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing.
  Форма за търсене
  Ключова дума