Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
05/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и “Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и “Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко, № 202-02-9, внесен от Министерския съвет на 15.03.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 05 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Основна възможност за диверсификация на газовите доставки за българската страна е реализацията на приоритетния за Европейския съюз проект на газопровод “Набуко”, който би осигурил достъпа на България и Европейския съюз до значителните газови ресурси на Каспийския регион и Близкия изток и съответно би намалил зависимостта от руските доставки на природен газ.

  На 13 юли 2009 г. в Турция е подписано Междуправителствено споразумение между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Румъния и Република Турция относно проекта “Набуко”. Междуправителственото споразумение изрично предвижда сключването на Споразумение за подкрепа на проекта с Международното дружество “Набуко” и със съответното Национално дружество “Набуко”, чиято цел е детайлизиране на режима на осъществяване на проекта “Набуко” във всяка от държавите.

  С решение на Министерския съвет по т. 14 от Протокол № 28 от 21 юли 2010 г. е одобрен проектът на Споразумение за подкрепа на проекта “Набуко” между Република България, “Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и “Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД (Споразумение за подкрепа) и въз основа на дадения му от правителството мандат министърът на икономиката, енергетиката и туризма на 8 юни 2011 г. в Кайзери, Турция, е подписал Споразумението за подкрепа.

  Съгласно чл. 2 от Споразумението за подкрепа то подлежи на ратификация и влиза в сила след приключването на ртификационната процедура. В чл. 35 от Споразумението за подкрепа е предвидено, че разрешаването на спорове между страните по него, когато такова не е постигнато чрез кореспонденция или преговори, става пред Арбитражния съд на Международната търговска камара. С оглед на това на основание чл. 85, ал. 1, т.5 и 8 от Конституцията на Република България е необходимо ратифицирането на Споразумението за подкрепа от Народното събрание.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Споразумението за подкрепа на проекта между Република България и “Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и “Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД във връзка с тръбопроводната система Набуко.
  Форма за търсене
  Ключова дума