Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
05/04/2012

  Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови комуникации ИНТЕЛСАТ, № 202-01-18, внесен от Министерския съвет на 30.03.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 5 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Република България е член на Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ от 26 януари 1996 г. През 2000 г. Асамблеята на страните на ИНТЕЛСАТ единодушно решава да бъде приватизирана спътниковата дейност (и съответно флотът) на организацията. По силата на това решение ИНТЕЛСАТ бива разделена на две: междуправителствена Международна организация за спътникови телекомуникации, която има единствено мониторингови функции и която от този момент нататък ползва абревиатурата ITSO, и приватизиран оператор на спътникови услуги, който поема търговските функции на ИНТЕЛСАТ и който от този момент нататък се нарича Intelsat Ltd.

  Съгласно представените от вносителя мотиви, Република
  България не е участвала с държавни средства в набирането на капитала за създаването, пускането в употреба и експлоатацията на спътниковата флота на организацията до приватизирането й. Следователно при отказ от членството си страната ни няма да претърпи преки или косвени финансови загуби. Същевременно при продължаване на членството ни в организацията (независимо дали тя ще продължи своето съществуване след 18 юли 2013 г., или не) за страната ни ще възникнат финансови задължения след юли 2013 г.

  Министерският съвет счита, че към настоящия момент възможните ползи от членството на Република България в Международната организация за спътникови телекомуникации са изчерпани. С оглед на изразеното очакване от страна на ITSO след 18 юли 2013 г. всяка страна - членка на организацията, включително Република България, да поеме финансови ангажименти, произтичащи от прекратяване или продължаване на дейността на ITSO, както и при липсата на ползи за нашата страна от това членство считаме, че Република България следва да се оттегли от Международната организация за спътникови телекомуникации.

  Едностранното денонсиране на споразумението се осъществява чрез официално писмено известие до депозитаря на споразумението - правителството на Съединените американски щати, както и до генералния директор на организацията.

  Доброволното едностранно оттегляне влиза в сила три месеца след официалното представяне на инструмента за излизане от споразумението. От момента на представяне на инструмента за денонсиране, съответната страна престава да има права и задължения съгласно Споразумението за ИНТЕЛСАТ/ITSO.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с тринадесет гласа „за“ и един глас „въздържал се“ прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България да денонсира със закон Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ.
  Форма за търсене
  Ключова дума