Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
26/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз, № 202-02-13, внесен от Министерския съвет на 09.04.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 26 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Съгласно представените от вносителя мотиви, България все още изпитва съществена потребност за ускоряване усвояването на средствата от ЕС, особено необходими за българската икономика по време на криза, което е реална предпоставка за ускоряване процеса на излизане от нея.

  От страна на Европейската комисия нееднократно е подчертавано, че за тази цел България трябва да използва финансовия ресурс за техническа помощ, наличен в оперативните програми. Във връзка с това Световната банка и Европейската инвестиционна банка въз основа на утвърдения вече опит и съществена експертиза ще подпомогнат страната ни в областта на стратегическото планиране, проектирането и управлението на проекти с оглед успешното усвояване на средствата на Кохезионната политика в България.

  Според вносителя, привличането на Световната банка и Европейската инвестиционна банка в предоставянето на консултантски услуги във връзка с изготвянето на секторни стратегии и осъществяването на административни реформи е от ключово значение за Република България заради съществения опит на институциите в тази посока и достъпа им до висококвалифицирани експерти.

  Секторите, които са идентифицирани от правителството на България като най-неотложни и изискващи техническата компетентност и подкрепа на Световната банка за повишаване степента на усвояване на Структурните инструменти са: пътен сектор, околна среда (включително води), железопътен сектор, иновации, регулаторна бизнес среда и ромско включване.

  Предвижда се Европейската инвестиционна банката да предоставя услуги в области като: секторни стратегии и секторни инвестиционни програми, изпълнение на проекти и институционален капацитет.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното


  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от Структурните инструменти на Европейския съюз.
  Форма за търсене
  Ключова дума