Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
13/09/2012 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност, № 202-02-28, внесен от Министерския съвет на 24.08.2012 г.
  На редовно заседание, проведено на 13 септември 2012 г. Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Република България е страна по Протокола от Картахена по биологична безопасност и го прилага от влизането му в сила през 2003 г. С този протокол се създава международна регулаторна рамка, изградена на принципа на предпазливостта, за безопасен трансфер, боравене със и използване на живи модифицирани организми, получени чрез съвременни биотехнологични методи, които могат да имат неблагоприятни последици за опазването и дългосрочното използване на биологичното разнообразие, отчитайки също така и рисковете за здравето на човека. В протокола се поставя особен акцент върху трансграничното им движение.

  През 2010 г. е приет Допълнителният протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването. Той цели да допринесе за съхранението и устойчивото използване на биологичното разнообразие, като също така се вземат предвид рисковете за човешкото здраве, чрез създаването на международни правила и процедури в областта на отговорността и обезщетяването, свързани с живите модифицирани организми.

  Съгласно предоставените от вносителя мотиви, към настоящия момент общо 24 държави членки на Европейския съюз, и Европейският съюз в качеството си на регионална организация за икономическа интеграция са подписали документа и се очаква да го ратифицират своевременно. Допълнителният протокол ще влезе в сила 90 дни след депозирането на документите за ратификация от 40 страни или регионални организации.

  Опазването на човешкото здраве, уникалното разнообразие на българската природа и достъпът на населението до качествена и здравословна храна са приоритети на българската държава. Ратифицирането на Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването ще подкрепи тази политика, като даде възможност за търсене на отговорност и обезщетяване на щетите, причинени от живи модифицирани организми, включително чрез търсене на гражданска отговорност.

  Според вносителя, ратифицирането на допълнителния протокол от Република България няма да има пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Споразумението е в съответствие с вече съществуващото национално и европейско законодателство, поради което на този етап не са необходими законодателни промени.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното


  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Допълнителния протокол от Нагоя-Куала Лумпур за отговорността и обезщетяването към Протокола от Картахена по биологична безопасност.
  Форма за търсене
  Ключова дума