Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
12/12/2012

  Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност, № 202-02-32, внесен от Министерския съвет на 03.12.2012 г.
  На извънредно заседание, проведено на 12 декември 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.

  Сключването на това споразумение е израз на взаимната воля на Република България и Съединените американски щати да си сътрудничат по-ефективно чрез своите компетентни органи в предотвратяването и борбата с тежката престъпност и особено с тероризма.

  Целта на споразумението е да задълбочи сътрудничеството между правоохранителните органи на двете държави.
  Ключов компонент на това сътрудничество е обменът на информация при спазване на стриктни изисквания за нейната защита и зачитане на основните права и свободи на гражданите.

  По силата на споразумението ще се обменят следните видове данни:

  -Дактилоскопни данни;
  -ДНК профили;
  -Лични данни и нелични данни.
  Националните точки за контакт по това споразумение за българската страна са:
  -Научноизследователският институт по криминалистика и криминология (НИКК) на Министерството на вътрешните работи (за дактилоскопни и ДНК данни);
  -Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” (ДМОС) на Министерството на вътрешните работи (за лични и нелични данни).

  С оглед дефиницията на понятието „тежки престъпления” за целите на споразумението, която съдържа по-широк кръг престъпни състави в сравнение с Наказателния кодекс, споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България (като международен договор, който се отнася до действието на закона). Понятието „тежки престъпления” съгласно споразумението се отнася за престъпления, наказуеми с лишаване от свобода повече от една година, докато по българския Наказателен кодекс това са престъпления, за които е предвидено повече от 5 години лишаване от свобода.

  След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното

  СТАНОВИЩЕ

  Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност.
  Форма за търсене
  Ключова дума