Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
КОМИСИЯ ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА
28/02/2013 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 354-01-25, внесен от Доброслав Димитров и група народни представители на 26.02.2013 г.
  На редовно заседание, проведено на 28 февруари 2013 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Доброслав Димитров и група народни представители законопроект.

  Съгласно предоставените от вносителите мотиви, с предлаганите изменения и допълнения се цели, при нови съкращения, частична или пълна ликвидация на формирования от Въоръжените сили, за което инициативата е на държавата, всички засегнати военнослужещи, които са придобили осигурителен стаж, но не и възрастта по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване да не бъдат поставени в неблагоприятно положение. Ако се наложи военнослужещите да бъдат освободени поради организационно-щатни промени или ликвидация, ще им бъде предоставена възможност да придобият право на пенсия само при наличието на необходимия осигурителен стаж.

  По време на провелото се обсъждане представителите на Министерството на труда и социалната политика изразиха подкрепа за законопроекта и отбелязаха необходимостта от правно-техническа редакция.

  Народният представител Спас Панчев възрази на мотивите на вносителя, като изтъкна че с предложената промяна биха се решили само част от съществуващите проблеми, пораждащи неравнопоставеността между военнослужещите и останалите служители от сектора за сигурност.

  В своето изказване, народният представител Ангел Найденов изрази подкрепата на парламентарната група на Коалиция за България и настоя да бъде направено необходимото от страна на водещата комисия законопроектът да бъде приет в кратки срокове.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което с единодушие Комисията по външна политика и отбрана прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване внесения от Доброслав Димитров и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, № 354-01-25.
  Форма за търсене
  Ключова дума