Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по правни въпроси
Временна комисия по правни въпроси
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;