Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
1 народни представители към дата
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ