Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
Разпределени законопроекти
Законопроект за горите, 002-01-89 от 11/10/2010 г.
Законопроект за ландшафта, 254-01-20 от 22/02/2012 г.
ЗИД на Закона за горите, 253-07-6 от 22/02/2012 г.
ЗИД на Закона за горите, 253-07-39 от 13/07/2012 г.
ЗИД на Закона за храните, 053-07-32 от 23/06/2010 г.