Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
30/05/2012 второ гласуване

  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД към доклад № 253-07-20 от 12 април 2012 г., относно Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 102-01-31, внесен от Министерския съвет на 26 май 2011 г., приет на първо гласуване на 17 юни 2011 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ  ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД

  Към доклад № 253-07-20 от 12 април 2012 г., относно Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 102-01-31, внесен от Министерския съвет на 26 май 2011 г., приет на първо гласуване на 17 юни 2011 г.


  Проект
  ІІ гласуване


  ..................................................


  Комисията предлага да се създаде § 2а:
  § 2а. В чл. 5, ал. 2 думата „София” се заменя с „Бургас”.


  Поредният номер на § 2а ще бъде определен при окончателното приемане на законопроекта.

  ................................................

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Форма за търсене
  Ключова дума