Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
10/10/2012 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04 април 2012 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и горите


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04 април 2012 г.

  Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 10 октомври 2012 г., на което обсъди законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04 април 2012 г. В работата на комисията взеха участие от Министерството на земеделието и храните - г-н Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция "Земеделие, гори и поземлени отношения" и г-жа Валентина Шишкова – държавен експерт в същата дирекция.
  От името на вносителите законопроектът и мотивите към него бе представен от н.п. Даниела Миткова. Тя обърна внимание, че предлаганото допълнение е свързано с промените в закона през 2011 г., с които бе прието таксите при промяната на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд да постъпват в бюджетите на общините.
  В тази връзка законопроектът предлага при промяна на предназначението на земеделски земи от общинския поземлен фонд, таксите по незавършени преди приемането на промените в закона производства, които следва да се завършат по стария ред и които такси не са платени - да постъпват в бюджетите на общините.
  В подкрепа на законопроекта в комисията са постъпили писмени становища на Министерство на земеделието и храните и на Министерството на финансите с конкретни предложения от правно-технически и редакционен характер по текстовете, които ще бъдат взети предвид между първо и второ четене.

  В заключение Комисията по земеделието и горите с 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 5 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи № 254-01-51, внесен от н.п. Ивайло Тошев и н.п. Красимир Минчев на 04 април 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Десислава Танева
  Форма за търсене
  Ключова дума