Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Разпределени законопроекти
ЗИД на Кодекса на труда, 953-08-21 от 17/11/2009 г.
ЗИД на Кодекса на труда, 153-08-41 от 13/07/2011 г.