Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
01/06/2011

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-11, внесен от Министерски съвет на 19. 05. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 1 юни 2011 г., разгледа проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-11, внесен от Министерски съвет на 19. 05. 2011 г.

  На заседанието присъстваха г-н Тодор Чобанов, заместник-министър на културата, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт, г-жа Янка Грозева, Главна дирекция „Пенсии” в Националния осигурителен институт. От Министерството на труда и социалната политика присъстваха г-жа Лариса Тодорова, държавен експерт и г-жа Петя Малакова, главен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”.

  Проектът на решение бе представен от г-н Тодор Чобанов, заместник-министър на културата, с който на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване се предлага на Народното събрание да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Росица Георгиева Баталова.

  Предложението е мотивирано с дългогодишната творческа дейност на Росица Баталова като диригент на Държавния музикален театър „Стефан Македонски” – повече от 55 години и богатото творчество в областта на сценичното музикално изкуство – дирижирала е повече от 5000 постановки у нас и в чужбина. Също така под нейното диригентство са поставени повече от 16 оперети, няколко мюзикли и балети. Създава дамски камерен оркестър „София”, с който тя концертира повече от 35 години. Има издадени 8 плочи и 2 диска. Има изяви и в публицистиката – автор е на 3 книги. Безспорни са заслугите й в областта на оперетата, мюзикъла, камерната музика и популяризирането на българското класическо изкуство в страната и в чужбина.

  Росица Баталова е наградена със „Златна лира” от Съюза на музикалните дейци и награда на Министерството на културата. Тя е наградена и с орден „Св.Св. Кирил и Методий” – първа степен.

  В дискусията по проекта на решение бе изразена подкрепа за предложението на Министерския съвет, около което се обединиха преобладаващата част от народните представители, членове на комисията. Същевременно сериозен акцент бе поставен върху механизма за отпускането на пенсии за особени заслуги към държавата и нацията. Изказани бяха мнения и препоръки за създаването на отделен награден фонд или нов механизъм за признаване приноса към държавата и нацията, извън пенсионната система.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 12 гласа, „Против” - няма и „Въздържал се”- 1 глас,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-11, внесен от Министерски съвет на 19. 05. 2011 г. и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да гласува следния проект на решение:

  1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Росица Георгиева Баталова от София, в размер 700 лв. месечно, считано от 1 май 2011 г.

  2. По отношение на пенсията по т.1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

  3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума