Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
01/06/2011

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-12, внесен от Министерски съвет на 19. 05. 2011 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 1 юни 2011 г., разгледа проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-12, внесен от Министерски съвет на 19. 05. 2011 г.

  На заседанието присъстваха г-н Тодор Чобанов, заместник-министър на културата, г-жа Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт, г-жа Янка Грозева, Главна дирекция „Пенсии” в Националния осигурителен институт. От Министерството на труда и социалната политика присъстваха г-жа Лариса Тодорова, държавен експерт и г-жа Петя Малакова, главен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”.

  Проектът на решение бе представен от г-н Тодор Чобанов, заместник-министър на културата, с който на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване се предлага на Народното събрание да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Рангел Петров Вълчанов.

  Предложението е мотивирано с богатата му творческа дейност в областта на българското кино – режисира 33 филма, участва като актьор в 17 филма и е бил сценарист на 12 филма. Рангел Вълчанов режисира първия български филм с международно признание от кинофестивалите в Прага през 1959 г. и Мелбърн през 1963 г. С дейността си утвърждава българското кино на международна сцена – негови филми имат награди от фестивали в Сан Франциско, Лос Аламос, Карлови Вари, Москва, Мелбърн, Кан и др. Избран е от своите колеги за филмов режисьор номер 1 на България през XX век. Рангел Вълчанов е член на Европейската филмова академия.

  След проведено гласуване с резултати: „За”- 12 гласа, „Против” - няма и „Въздържал се”- 1 глас,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да подкрепи проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 102-03-12, внесен от Министерски съвет на 19. 05. 2011 г. и на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да гласува следния проект на решение:

  1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Рангел Петров Вълчанов от София, в размер 700 лв. месечно, считано от 1 юни 2011 г.

  2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.

  3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума