Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
12/09/2012

  Д О К Л А Д

  по проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерски съвет на 31.08.2012 г.
  Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 12 септември 2012 г., разгледа проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерски съвет на 31.08.2012 г.

  В заседанието участваха: г-н Камен Кичев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; от Министерството на труда и социалната политика: г-н Емил Мирославов, директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” и г-жа Петя Малакова, главен експерт в същата дирекция; от Националния осигурителен институт: г-жа Весела Караиванова-Начева – подуправител и г-жа Снежана Малакова от отдел „Правен”. Присъстваха и представители на социалните партньори и други организации на гражданското общество.

  Проектът за решение бе представен от г-н Камен Кичев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

  С проекта за решение се предлага на Народното събрание, на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Раденко Лазов Митев.

  Предложението е мотивирано със значителния принос на Раденко Митев за повишаване ефективността на експлоатационната дейност в железопътния транспорт в продължение на 29 години. За постигнатите резултати в сложната и специфична дейност, която изисква теоретични знания, практически и професионален опит, г-н Митев многократно е награждаван с национални и професионални отличия и награди.

  Високата квалификация и професионализъм на г-н Митев се допълват и от хуманизъм, съпричастност, себеотрицание и самообладание, свидетелство за които са неговите действия по предотвратяване на катастрофа между пътнически влак и бърз влак в района на жп гара „Елин Пелин” на 29 юли 1987 г.

  За действията си по предотвратяване на катастрофата, както и за цялостната си дейност през 1990 г. Раденко Митев е удостоен със званието „Почетен железничар” и е награден със златна значка.

  След проведено гласуване с резултати: „За” – 14 гласа, „Против” и „Въздържал се” - няма,

  Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи проект за Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-15, внесен от Министерски съвет на 31.08.2012 г. на Раденко Лазов Митев, считано от 1 юли 2012 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума