Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
04/04/2012 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за подоходното корпоративно облагане, № 254-01-32, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 06.03.2012 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 04.04.2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди Законопроект за допълнение на Закона за подоходното корпоративно облагане, № 254-01-32, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 06.03.2012 г.
  При представянето на законопроекта, вносителят посочи, че предложените промени в Закона за подоходното корпоративно облагане са насочени към решаване на проблема с нарасналата младежка безработица в условията на нарастващо несъответствие между получавано образование и нуждите от кадри за бизнеса.
  Целта на предложения законопроект е стимулиране на по-ранното обвързване на бизнеса с ученици и студенти чрез използване формата на стипендиите, което дава възможност на бизнеса да моделира свои кадри като ползва за период до 24 месеца данъчно облекчения.
  Според вносителя това е една мярка, която дава възможност за ангажиране на българския бизнес към професионалната реализация на младите хора, включително и със средствата на стипендията.
  В законопроекта е предвидена възможност при неизпълнение на последващите задължения на работодателя, а именно да наеме получавалите стипендии за срок не по-малък от периода, в който са били стипендианти, облагаемата печалба да се увеличи с размера на ползваното облекчение.
  След проведено гласуване с резултат от 4 гласа „за”, 0 – „против” и 11 „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за подоходното корпоративно облагане, № 254-01-32, внесен от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев на 06.03.2012 г.


  Председател :
  Огнян Стоичков
  Форма за търсене
  Ключова дума