Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
17/10/2012 първо гласуване

  Разглеждане за първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта № 202-01-38, внесен от Министерски съвет на 03.07.2012 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 17.10.2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта № 202-01-38, внесен от Министерски съвет на 03.07.2012 г.
  На заседанието присъстваха: доц. д-р Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта, г-жа Стефка Костадинова – президент на Българския олимпийски комитет, г-н Илия Лалов – председател на Българската параолимпийска асоциация, както и спортисти носители на олимпийски медали: г-жа Здравка Йорданова, г-н Боян Радев, г-жа Ваня Гешева, г-н Емил Вълчев, г-н Христо Марков и г-жа Николина Щерева.
  Министърът на физическото възпитание и спорта представи мотивите за изготвяне на законопроекта, като посочи, че олимпийските игри са най-престижното състезание в спорта и участието в тях е цел и признание в кариерата на всеки спортист. Предложените изменения се отнасят до регламентиране размера на отпусканата месечна премия на олимпийските и параолимпийски медалисти, прекратили активната си състезателна дейност. Според исканата промяна в разпоредбите на чл. 59б, ал. 4 и 5 от ЗФВС за всеки олимпийски медал премиите се определят, както следва:
  - златен медал на олимпийските игри – три минимални работни заплати за страната;
  - сребърен медал на олимпийските игри – 90 на сто от три минимални работни заплати за страната;
  - бронзов медал на олимпийските игри – 80 на сто от три минимални работни заплати за страната.
  Очакваните резултати от предлаганото изменение са създаването на по-благоприятни условия за насърчаване на усилията на българските спортисти за максималното развитие на техните способности в съответната спортна област, насочено към постигане на максимални спортни резултати при участието им в олимпийски, съответно параолимпийски игри.
  В Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта са получени писмени становища от Българската параолимпийска асоциация, Министерство на труда и социалната политика и от Министерство на финансите, които подкрепят предложения законопроект.
  Отбелязано бе, че в своето становище Министерството на труда и социалната политика подкрепя законопроекта, вземайки предвид и разпоредбите в Кодекса за социално осигуряване според, които се отпускат пенсии за лица с особени заслуги към държавата.
  В дискусията взеха участие народните представители Румен Стоилов, Хамид Хамид, Лилия Христова, Ивелин Николов, Георги Терзийски, Йордан Андонов и Огнян Стоичков.
  Обсъдена бе възможността за отпускане на премии и за световните шампиони по неолимпийските спортове.
  Поставен бе акцент върху ролята на треньорите при изграждане на един добър спортист и се предложи включването им в обхвата на законопроекта.
  По време на дискусията бяха повдигнати и въпроси относно минималната разликата между премиите отпускани за златен и сребърен медал.
  След приключване на дискусията и проведено гласуване с резултати: „За” - 19 гласа, „Против” – няма и „Въздържал се” - няма, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за физическото възпитание и спорта № 202-01-38, внесен от Министерски съвет на 03.07.2012 г.


  Председател на
  Комисията по образованието, науката и
  въпросите на децата, младежта и спорта

  Огнян Стоичков
  Форма за търсене
  Ключова дума