Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
13/09/2012 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-57, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители на 3 май 2012 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

  Д О К Л А Д
  за първо гласуване  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-57, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители на 3 май 2012 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-57, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители на 3 май 2012 г.
  На заседанието взеха участие представители на Министерството на правосъдието, на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.
  Законопроектът и мотивите към него бяха представени от един от вносителите – д-р Ваньо Шарков. Той посочи, че все повече стават случаите на агресивно поведение и насилие над медицински специалисти при и по повод изпълнение на задълженията им за оказване на медицинска помощ, при което се е стигнало до получаване на различни по тежест телесни повреди. Липсата на законодателно определяне на медицинските специалисти като обект на закрила ги поставя в неравностойно положение спрямо други категории лица, изпълняващи отговорни служебни задължения. Д-р Шарков изложи като мотив за предложеното допълнение в Наказателния кодекс и тълкувателно решение № 2 от 2011 г. на Върховния касационен съд – Общо събрание на наказателната колегия, според което длъжностни лица са единствено лекарите, които изпълняват ръководни функции или функции по управление на чуждо имущество. Засилената наказателноправна защита би следвало да бъде предоставена еднакво за всички лекари и медицински специалисти, не само за длъжностните лица.
  Представителят на Министерството на правосъдието изрази подкрепата на Министерството за законопроекта, като посочи, че тяхното становище е наказателноправната защита да се засили и по отношение убийствата на медицински специалисти, като съответно бъде допълнен чл. 116, ал. 2 от Наказателния кодекс.
  Д-р Цветан Райчинов, председател на Българския лекарски съюз, изрази подкрепата на съсловната организация към предложения законопроект.
  От страна на всички народни представители, които взеха думата, беше обърнато внимание, че е необходимо прецизиране на внесения законопроект, като на водещата комисия бъде предложено да се предвиди и допълнение към квалифицирания състав на убийството по чл. 116, ал. 2 от Наказателния кодекс.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 17, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 254-01-57, внесен от н.п. Ваньо Шарков и група народни представители на 3 май 2012 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:

  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума