Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
29/04/2015, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 554-01-76/ 09.04.2015 г., внесен от народните представители Менда Стоянова и Диана Йорданова.
2. Проект за решение за определяне на комисия за одитиране на Годишните финансови отчети на Сметната палата за периода 2011-2014 г., № 554-02-48/ внесен от н.п. Диана Йорданова на 28.04.2015 г.
Форма за търсене
Ключова дума