Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Документи
Проект на доклад за второ гласуване относно общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 653-03-36/07.04.2016г. на приетите на първо гласуване на 10 февруари 2016 г. и 6 април 2016 г. на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-60, внесен от Димитър Танев Танев и група народни представители на 26.03.2015 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 554-01-94, внесен от Мая Божидарова Манолова и група народни представители на 15.05.2015 г., законопроект за изменение на Закона за държавния служител, № 554-01-148, внесен от Петър Владиславов Славов и група народни представители на 31.07.2015 г., законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 502-01-76, внесен от Министерски съвет на 11.09.2015 г. и законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 602-01-11, внесен от Министерски съвет на 21.03.2016 г.
21/04/2016
Проект на доклад за второ гласуване относно общ законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 653-03-24, от 16.03.2016 г. на приетите на 10.03.2016 г. на първо гласуване законопроекти: № 554-01-74, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 08.04.2015 г.; № 554-01-95, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 20.05.2015 г.; № 554-01-140, внесен от Лютви Ахмед Местан и група народни представители на 22.07.2015 г.; № 554-01-172, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 05.11.2015 г.; № 654-01-13, внесен от Михо Димитров Михов и група народни представители на 16.02.2016 г.; № 654-01-14, внесен от Настимир Ананиев Ананиев и група народни представители на 18.02.2016 г.; № 654-01-16, внесен от Петър Владиславов Славов и Мартин Димитров Димитров на 19.02.2016 г.; № 654-01-18, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; № 654-01-19, внесен от Димитър Андреев Делчев и група народни представители на 22.02.2016 г.; № 654-01-20, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 22.02.2016 г. и № 654-01-22, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 23.02.2016 г.
14/04/2016