Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
09/12/2014

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 453-03-5/09.12.2014 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СЗП)“), № 402-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.12.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 09 декември 2014 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СЗП)“), № 402-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на финансите г-жа Гергана Беремска, директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“ и г-жа Росица Димитрова, държавен експерт в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Гергана Беремска.
  Финансовият договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СЗП)“) е подписан на 27 ноември 2014 г. на основание чл. 74 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. Този втори структурен програмен заем, който е в размер до 500 млн. евро, ще подпомага националното финансиране на оперативни програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“ и „Региони в растеж“. Освен това, споразумението предвижда и възможност за ползване на средства от заема и за останалите оперативни програми по искане на правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка. Срокът на заема е 25 години със 7 години гратисен период.
  В хода на дискусията участие взеха народните представители Филип Попов, Чавдар Георгиев, Данаил Кирилов.
  Г-н Попов постави въпрос относно това как се приоритизират проектите, които ще се финансират. Г-жа Беремска отговори, че на финансиране подлежат всички проекти, но ще бъдат избирани по-съществените за българското правителство с одобрението на Европейската инвестиционна банка. На въпрос на г-н Георгиев относно начисляване на лихвата и срокът на договора, г-жа Беремска уточни, че лихвата се изплаща от момента на усвояване на средствата и тя се определя за всеки транш, като е предоставена възможност за предоговаряне на лихвените проценти на траншовете. Относно срока, тя посочи, че срокът е дълъг и това се счита за благоприятно условие.
  Комисия по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014-2020 г. (СЗП)“), № 402-02-6, внесен от Министерски съвет на 02.12.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума