Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-5/19.01.2015 г.

  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 554-01-5, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 15.01.2015 г.


  На свое заседание, проведено на 15.01.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 554-01-5, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 15.01.2015 г.
  Законопроектът бе представен от г-н Данаил Кирилов.
  Предложеното допълнение на Закона за обществените поръчки предвижда изключване от обхвата на общия ред за възлагане на обществени поръчки на дейностите по изграждане на защитно инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница. С цел опазването на националната сигурност, както и предвид ангажимента на Република България за охрана на външните за Европейския съюз граници е необходимо да бъдат предприети навременни мерки за осигуряване на преминаването на границата в съответствие с българското законодателство.
  В дискусията взеха участие г-н Четин Казак, г-жа Мая Манолова, г-н Петър Славов.
  В хода на дискусията г-н Казак възрази срещу приемането на ad hoc изменения и въвеждането на нови изключения от прилагането на общия ред. Г-жа Манолова, изрази своята лична подкрепа към законопроекта предвид извънредността на ситуацията. Г-н Славов посочи, че бързи мерки са необходими, за да бъдат избегнати тежки последици.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против” и 4 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 554-01-5, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 15.01.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума