Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-11/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-6, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-6, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Илиан Тодоров. Предложението за цялостна отмяна на Закона за частните съдебни изпълнители е мотивирано от неоснователното и в ненужно големи размери засягане на финансовите интереси на българските граждани от страна на частните съдебни изпълнители.
  В обсъждането на законопроекта участие взеха народните представители Свилен Иванов, Явор Нотев, Данаил Кирилов и Емил Димитров.
  Г-н Свилен Иванов отбеляза, че възможността за събиране на вземанията чрез частни съдебни изпълнители е добра алтернатива с оглед бавното производство пред държавните съдебни изпълнители.
  В подкрепа на законопроекта, г-н Явор Нотев обърна внимание, че законът допуска от граждани, които и без това са в затруднено положение, да се търсят суми, които многократно надхвърлят тяхното задължение. Това е неприемливо и трябва да бъде регламентирано.
  Г-н Данаил Кирилов изрази становище, че законопроектът е радикален, въпреки че действително част от разходите са прекомерни, с което се засягат интересите на гражданите. Той аргументира символичната си подкрепа за законопроекта, въпреки невъзможността за приемането му в този краен вариант, с наличието на остра нужда законодателството да бъде съобразено с реалността и да бъде подобрено.
  Г-н Емил Димитров сподели становищата, че проблемът наистина е наболял и трябва да се търси консенсусно решение, с оглед на което е необходимо да се инициира публичен дебат. Той принципно подкрепи законопроекта, като отбеляза невъзможността да бъде приет в този му вид поради неговата крайност.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за отменяне на Закона за частните съдебни изпълнители, № 454-01-6, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума