Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-12/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 454-01-9, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.

  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 454-01-9, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Илиан Тодоров. Законопроектът предвижда разширяване на приложното поле на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности относно нова категория лица – собствениците, управителите, главните редактори, заместник главните редактори, издателите, журналистите, членовете на ръководните органи и продуцентите на социологически и рекламни агенции и агенции за връзки с обществеността, електронни и печатни медии, интернет издания и продуцентски къщи. Г-н Тодоров обоснова внесеното предложение с необходимостта от осигуряване на прозрачност в дейността на медиите и агенциите, които формират общественото мнение, като по този начин оказват огромно влияние върху обществено-политическите нагласи и създават критерии и стандарти в мисленето на обществото.
  В обсъждането на законопроектa участие взеха народните представители Христиан Митев и Явор Нотев.
  Г-н Христиан Митев подкрепи инициативата за осигуряване на прозрачност в дейността на описаните категории субекти, но обърна внимание, че систематичното място на подобна разпоредба е в други закони, а не в този, тъй като посочените лица са извън категорията „висши държавни длъжности“.
  В подкрепа на законопроекта, г-н Нотев изясни, че идеята е да се реши един общественозначим проблем. Представителите на медиите са четвъртата власт и не би имало пречка да се промени заглавието на закона, за да се осигури прозрачност и в тяхната дейност.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси със 7 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 6 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, № 454-01-9, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума