Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-13/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, № 454-01-23, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014г.

  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, № 454-01-23, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014г.

  От името на вносителите законопроектът беше представен от нар. пр. Илиан Тодоров.

  Законопроектът цели предотвратяване поругаването на националното ни знаме и принизяването му към други знамена, които според официалните документи не представляват символи на даден съюз. Предлага се националното знаме на Република България да не може да бъде поставяно редом с други знамена освен в случаите на официални посещения на държавен глава, министър-председател, ръководител на парламент или на правителствена или парламентарна делегация на чужда държава, в които почетно място да се дава на знамето на Република България. Предложените промени се очаква да доведат до подобряване на отношението към българското знаме.

  По законопроекта е постъпило отрицателно становище от Министерството на външните работи, съгласно което предлаганите промени са в противоречие със задълженията, поети от Република България като страна-членка на Европейския съюз. Знамето на ЕС е официален символ на съюза и неговото издигане в Република България е уредено с постановление № 54 на Министерския съвет от 29.03.2005г. В становището се посочва, че съществуващата в момента нормативна база относно използването на националните ни символи, както и тези на други държавни и международни организации, е достатъчна. Предложените текстове не са правилно формулирани, противоречат на действащото българско законодателство, протоколна практика и обичай, както и на международни актове, страна по които е България.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 1 глас „за”, 5 „против” и 10 „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния печат и националното знаме на Република България, № 454-01-23, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума