Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-14/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 454-01-15, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 454-01-15, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Илиан Тодоров. С предложеното изменение се цели прекратяване на порочната практика на заобикаляне на закона от лица, които извършват незаконна сеч, като използват чужди вещи при извършване на нарушението, за да не бъдат отнети в полза на държавата.
  В обсъждането на законопроектa участие взеха народните представители Явор Нотев и Емил Димитров.
  В подкрепа на законопроекта, г-н Явор Нотев отбеляза, че последствията от незаконната сеч са видими за природата, те оказват влияние и за настъпването на природни бедствия. Целта е да се преодолее начина за заобикаляне на конфискацията, който се е превърнал в масова практика.
  Г-н Емил Димитров обърна внимание върху възможността за извършване на подобни престъпления чрез използване на различни видове превозни средства.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 4 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, № 454-01-15, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума