Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
21/01/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-15/26.01.2015 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-16, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  На свое заседание, проведено на 21 януари 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-16, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-н Явор Нотев.
  С внесения законопроект се цели създаването на реални гаранции за изплащане на трудовото възнаграждение в пълен размер. Тъй като голяма част от работниците и служителите не разполагат с други средства за съществуване и издръжка, се предвижда и възможност за прилагане на опростена процедура за присъждане и събиране на трудовото възнаграждение.

  След проведено гласуване, Комисията по правни въпроси с 4 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се” предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 454-01-16, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 27.10.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума