Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/03/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-37/25.03.2015 г.
  Относно: Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 13.02.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 18.03.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 13.02.2015 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Христиан Митев.
  Законопроектът предвижда партия в процес на регистрация да не може да използва наименование, части от него или абревиатура на съществуващо наименование на коалиция от партии, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последно проведените избори за народни представители, както и на наименованието на парламентарна група, съществуваща към момента на регистрацията на политическата партия.
  В дискусията взеха участие народните представители Петър Славов, Христиан Митев и Свилен Иванов.
  В хода на дискусията г-н Петър Славов изрази необходимостта от прецизиране на законопроекта, за да се даде възможност в бъдеще на съществуваща към настоящия момент коалиция или парламентарна група да учреди политическа партия със същото наименование. Предложи също текста в законопроекта „част от наименованието“ да отпадне, за да не се ограничи възможността общоприети думи, като „България“ да бъдат използвани в наименованието на партия.
  В отговор народните представители Христиан Митев и Свилен Иванов изразиха съгласие с направените уточнения и коментари.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за политическите партии, № 554-01-32, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 13.02.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума