Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
22/07/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-92/23.07.2015 г.
  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 554-01-136, внесен от Стефан Ламбов Данаилов, Георги Янчев Гьоков, Чавдар Георгиев Георгиев, Стоян Михайлов Мирчев, Димитър Ангелов Горов, Янаки Боянов Стоилов, Георги Страхилов Свиленски и Мариана Радева Бояджиев на 16.07.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 22.07.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 554-01-136, внесен от Стефан Ламбов Данаилов, Георги Янчев Гьоков, Чавдар Георгиев Георгиев, Стоян Михайлов Мирчев, Димитър Ангелов Горов, Янаки Боянов Стоилов, Георги Страхилов Свиленски и Мариана Радева Бояджиев на 16.07.2015 г.
  На заседанието присъства г-н Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от г-н Чавдар Георгиев.
  Със законопроекта се предлага съставът на Съвета за електронни медии („СЕМ”) да се обновява на три години с един нов член от квотата на Народното събрание и от квотата на президента, а на всяка шеста година – с двама нови членове от квотата на Народното събрание и един нов член от квотата на президента. Въвеждат се нови изисквания по отношение на членовете на СЕМ - да нямат друго гражданство, освен българско и да имат най-малко пет години професионален опит.
  Въвеждат се изменения, свързани с ограничаване излъчването на програми, показващи жестокост и насилие, предлага се изменение по отношение на нормата за силата на звука на рекламите, както и по отношение на тяхното излъчване по време на новини и информационни предавания, детски предавания, национални чествания и религиозни служби.
  Г-н Лозанов изрази своето мнение като експерт по отношение на предложените изменения и посочи, че законопроектът обхваща теми, които са аксесорни и не са свързани с основните проблеми в медиите. По отношение на мандатите на членовете на СЕМ, той отбеляза, че целта на ротацията е да се разминават мандатите, което е необходимо в началния етап и сега ротацията трябва да отпадне.
  В дискусията участие взеха народните представители Христиан Митев, Петър Славов, Емил Димитров, Свилен Иванов, Данаил Кирилов.
  В хода на дискусията г-н Митев посочи, че текстът на § 1, въвеждащ ограничение за показване на сцени, съдържащи или подбуждащи към насилие и жестокост, ще доведе до санкциониране на всички доставчици на медийни услуги и ще влезе в противоречие с конституционно уредени права. Г-н Славов посочи, че изискването членове на СЕМ да нямат друго гражданство освен българско, както и за отделяне на достатъчно средства за създаване на нови български произведения противоречат на европейските норми и може да доведат до санкции. Г-н Георгиев отговори, че текстовете може да бъдат прецизирани между първо и второ четене. Г-н Димитров също възрази срещу разпоредбата за насърчаване на създаването на български произведения чрез закона.
  Г-н Кирилов отбеляза, че дебатът следва да се концентрира върху предложенията за уреждане на ротацията и мандата на членовете на СЕМ Той подчерта, че предлаганите изменения са противоречиви и усложняват прилагането на правилата. Целта е да се дестабилизира режима и чрез § 5 да се изпрати ротацията в бъдещото, така че двата просрочени мандата да продължат още една година.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 554-01-136, внесен от Стефан Ламбов Данаилов, Георги Янчев Гьоков, Чавдар Георгиев Георгиев, Стоян Михайлов Мирчев, Димитър Ангелов Горов, Янаки Боянов Стоилов, Георги Страхилов Свиленски и Мариана Радева Бояджиев на 16.07.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума