Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
02/09/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-97/08.09.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-26, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 2 септември 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-26, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на здравеопазването: д-р Тонка Върлева – началник отдел „Международни дейности, проекти и програми”.
  Законопроектът беше представен от д-р Тонка Върлева.
  Със законопроекта се предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, подписано на 23 март 2015 г. в изпълнение на Решение № 137 на Министерския съвет от 2015 г.
  Със Споразумението се удължава срока на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ с една година, без да се изисква допълнително финансиране. С безвъзмездната помощ за изпълнение на програмата се изпълняват главно дейности за превенция сред най-рисковите групи в страната. Програмата се изпълнява в 21 общини и цели предоставяне на услуги за доброволно консултиране и изследване, като за периода са разкрити 35 ниско прагови центрове за превенция на ХИВ и 19 кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране. Чрез безвъзмездната помощ от Глобалния фонд ще продължат усилията на национално ниво в превенцията и контрола на заболяването.
  В обсъждането взеха участие народните представители Емил Димитров и Десислава Атанасова, които изразиха подкрепата си към законопроекта.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-26, внесен от Министерския съвет на 06.08.2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума