Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/10/2015 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-112/13.10.2015 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28.09.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 7 октомври 2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28.09.2015 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на здравеопазването: д-р Адам Персенски – заместник-министър и д-р Тонка Върлева – началник отдел „Международни дейности, проекти и програми“.
  Законопроектът беше представен от г-н Персенски.
  Със Споразумението се удължава срокът на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ със седем месеца считано от месец март 2015 г., без да се изисква допълнително финансиране, като целта на продължаването е в рамките на спестените средства да се удължи изпълнението на програмата за постигане на устойчивост на резултатите на национално ниво. Сумата, одобрена за продължаване на дейностите, е в размер на 572 121 евро.
  Програмата „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ допринася за превенция и контрол на заболяването в България в периода 2012 – 2015 г., като се наблюдава тенденция за намаляване на заболеваемостта и ограничаване на разпространението на туберкулоза през последните години от 38 на 100 000 през 2008 г. до 23,8 на 100 000 през 2013 г.
  Ратифицирането на Споразумението се налага от предвиденото в него решаване на спорове чрез арбитраж, освобождаване от мита, данъци и такси и изпълнението на вътрешноправните процедури по влизането му в сила съгласно чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България, № 502-02-30, внесен от Министерския съвет на 28.09.2015 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума