Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
28/10/2015

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 553-03-116/03.11.2015 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 07.10.2015 г.

  На свое заседание, проведено на 28.10.2015 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 07.10.2015 г.
  На заседанието присъстваха: От Министерство на правосъдието: г-н Андрей Янкулов - заместник-министър на правосъдието и г-н Атанас Славов - съветник в кабинета на министъра на правосъдието; от фондация "Български център за нестопанско право" - г-жа Надя Шабани - програмен директор и г-жа Павлета Алексиева - фондация "Български център за нестопанско право"; от Център за оценка на въздействието на законодателството – г-н Тони Димов и от Движение Експерти на гражданското общество – г-н Илия Боянов Бачев.
  Законопроектът беше представен от г-н Андрей Янкулов и г-н Атанас Славов. С него се предлага преминаване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието като се създава регистър на ЮЛНЦ към търговския регистър.
  Законопроектът предвижда статутът на организациите в обществена полза да възниква от момента на регистрация в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) към търговския регистър. По този начин отпада нуждата от поддържане на Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието.
  Очаква се с приемане на предлаганите изменения да се подобри прозрачността и отчетността на организациите и да се постигне намаляване на административната тежест. Важна последица от тези изменения ще бъде и разтоварването на съда от дела, при които липсва правна сложност.
  В хода на дискусията народният представител Христиан Митев изрази подкрепата си за законопроекта като посочи, че той ще допринесе за улесняване на работата на юридическите лица с нестопанска цел. Въвеждането им в Търговския регистър ще ги направи по-прозрачни и ще разтовари Министерство на правосъдието от воденето на регистъра. Г-н Митев постави въпрос относно това дали Агенцията по вписванията има готовност. В отговор, г-н Атанас Славов посочи, че законопроектът е изработен с помощта на експерти от Агенцията по вписванията и готовност за създаване на регистър на ЮЛНЦ има. Той подчерта, че за реализирането на промените са осигурени и бюджетни средства. Народният представител Лъчезар Никифоров изрази становище, че законопроектът е навременен и полезен, защото действително в сдруженията с нестопанска цел е необходимо да се въведе определен порядък.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, № 502-01-83, внесен от Министерския съвет на 07.10.2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума