Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
03/02/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-08/08.02.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България № 602-02-1 внесен от Министерския съвет на 21.01.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 03 февруари 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България № 602-02-1, внесен от Министерския съвет на 21.01.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на здравеопазването - д-р Адам Персенски - заместник-министър и д-р Тонка Върлева - началник отдел „Специализирани донорски програми” .
  Законопроектът беше представен от д-р Адам Персенски. Той посочи, че основната цел на Програмата е осигуряване на ранна диагностика на случаите с резистентна туберкулоза и ранно стартиране на лечението сред пациентите от най-уязвимите групи. Основните целеви групи на програмата са пациентите с туберколоза и техните контактни лица, лица лишени от свобода, лица в риск, лица с наркотична и алкохолна зависимост, лица с ХИВ/СПИН, пациенти с диабет, малария, бежанци и мигранти.
  В дългосрочен план, след приключване изпълнението на програмата се очаква намаляване на заболеваемостта и съответно снижаване на размера на разходите за лекарства и на разходите за дейността на лечебните структури за лечение на туберкулоза.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България № 602-02-1 внесен от Министерския съвет на 21.01.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума