Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
10/02/2016

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  Вх.№ 653-03-11/11.02.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение ІІ от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г., № 602-02-3, внесен от Министерския съвет на 04.02.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 10 февруари 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение ІІ от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г., № 602-02-3, г., внесен от Министерския съвет на 04.02.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Министерството на външните работи: г-жа Вероника Орбецова – аташе в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ и г-жа Саша Райчева - младши експерт в дирекция „Международно право и право на Европейския съюз“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Вероника Орбецова.
  С настоящия законопроект се предлага ратификация на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд в рамките на Европейския фонд за развитие. Целта е създаването на доверителен фонд за справяне с миграционните предизвикателства, произтичащи от кризите в Африка, чрез набирането на вноски от държавите – членки и други нетрадиционни донори. Приоритетните сфери на действие на Споразумението са справяне с първопричините за дестабилизацията, принудителното разселване и незаконната миграция.
  Фондът се учредява в срок до 31 декември 2020 г., като вноската на Република България е в размер на 50 000 евро, осигурена от бюджета на Министерството на външните работи.

  След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписано на 12 ноември 2015 г. в Ла Валета, и на Сертификата за принос на донорите по Приложение ІІ от Споразумението за учредяване на Спешен доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка и за неговия вътрешен правилник, подписан на 30 ноември 2015 г., № 602-02-3, внесен от Министерския съвет на 04.02.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума