Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
06/04/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-41/15.04.2016 г.

  Относно: Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс № 654-01-44, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 25.03.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 6 април 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс № 654-01-44, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 25.03.2016 г.
  С проекта на Закон за допълнение на Наказателния кодекс се предлага въвеждането на квалифицирани състави на престъпленията по чл. 337 – 339 от Наказателния кодекс, когато предмет на престъпленията са касетъчни боеприпаси и противопехотни мини. По-високият размер на наказанията за извършване на дейности с касетъчни боеприпаси и противопехотни мини в нарушение на законовите изисквания, в сравнение с конвенционалните боеприпаси и оръжия, се предлага с оглед на тяхната специфика. Предвид липсата на ефективност при прилагането на разпоредбата на ал. 6 в чл. 13 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, въведена със Закона за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, се предлага нейната отмяна.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс № 654-01-44, внесен от Валентин Иванов Радев и група народни представители на 25.03.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума