Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
18/04/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 653-03-45/19.04.2016 г.

  ОТНОСНО: Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 654-01-55, внесен от Валери Симеонов Симеонов, Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Борислав Любенов Великов, Красимира Арангелова Ковачка и Явор Илиев Хайтов на 13.04.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 18 април 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 654-01-55, внесен от Валери Симеонов Симеонов, Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Борислав Любенов Великов, Красимира Арангелова Ковачка и Явор Илиев Хайтов на 13.04.2016 г.
  От името на вносителите законопроектът беше представен от народния представител Христиан Митев.
  С предложения законопроект се предвижда изграждането на инженерни съоръжения от възпрепятстващ тип с цел опазване на държавната граница да бъде изключено от обхвата на Закона за обществените поръчки. Това е необходимо с оглед ускоряване на завършването на защитното инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница. Законодателните изменения са необходими и с оглед задълженията на Република България по охрана на външните граници на Европейския съюз.
  В обсъждането участие взеха народните представители Филип Пипов, Данаил Кирилов, Свилен Иванов, Петър Славов, Христиан Митев, Митхат Метин.
  В хода на дискусията народният представител Филип Попов посочи, че предложеното допълнение ще доведе до отпадане на контрола по отношение на цената, на която се строи оградата и че разходването на средства трябва да се прави прозрачно. Останалите депутати изразиха подкрепата си за предлаганото допълнение на закона. Г-н Кирилов подчерта, че то не противоречи на европейското законодателство и е било съгласувано с Агенцията за обществени поръчки. Г-н Метин заяви, че защита на границата на Република България, която е и външна граница на Европейския съюз, е от изключително значение.
  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа „за”, 1 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за за допълнение на Закона за обществените поръчки, № 654-01-55, внесен от Валери Симеонов Симеонов, Цветан Генчев Цветанов, Данаил Димитров Кирилов, Борислав Любенов Великов, Красимира Арангелова Ковачка и Явор Илиев Хайтов на 13.04.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума